Financiën

Financiën.

Graag willen we jullie uitdagen om ons financieel te ondersteunen. Het werk van God kan niet functioneren zonder een goede en gezonde financiële ondersteuning. Het is een bijbels gegeven dat gemeenteleden hun tienden geven aan God (gemeente). God daagt je daarom ook uit om een tiende deel aan Hem te geven en dan mag je 90 % zelf houden en besteden.

Het is namelijk zo, dat alles behoort God toe, Hij heeft het gemaakt en geeft dit aan zijn kinderen.

Naast het geven van tienden is er ook het geven van offers, wat is het verschil tussen een tienden en offers geven. Zoals je al eerder kon lezen is alles van God en Hij wil geëerd worden door onze tienden te mogen ontvangen. Daarnaast mogen we ook een offer geven. Een offer is een gift boven de tienden die we aan Gods werk mogen geven en waarmee we andere zaken die de gemeente onderneemt ondersteunen.

Je kunt ons werk en daarmee ook van God ondersteunen door je gave te storten op de rekening van de gemeente bij de ING bank, het nummer is NL96 INGB 00016.33.518 of Rabobank nummer NL 69 RABO 032.95.86.092, t.n.v. de Pinkstergemeente Hoogvliet (let op !!!!!, niet PG De Edele Olijfboom ). Plaats bij je gift ook het doel dat je wilt ondersteunen. De giften die je stort, zijn aftrekbaar bij de belastingen tot een bepaald maximum. (bepaald door de regering)

PG De Edele Olijfboom is als kerk namelijk aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente in Nederland (VPE, Driebergen). Hierdoor zijn de giften en offers die via de bank worden gegeven, voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. De VPE heeft namelijk met de belastingdienst een groepsbeschikking getroffen in het kader van de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beoogde Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn, zie ook:

http//www.belastingdienst.nl/giften/anbi

of

www.schenkenaandekerk.nl

Deze laatste site is overzichtelijker dan die van de belastingdienst.

Wij willen je alvast bedanken voor je financiële ondersteuning.

God zal je er rijkelijk voor zegenen.