Geloofsbelijdenis

Onze geloofsbasis is gebouwd op God de Vader, Jezus Christus zijn zoon en opgestane Heer en de Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus het fundament is waarop gebouwd moet worden.

Wij geloven dat Jezus Christus, voor iedereen is gestorven en weer is opgestaan, zodat de weg tot God de Vader weer geopend werd.

Wij geloven dat Jezus, door te sterven aan het kruis, de prijs voor zonde en schuld betaald heeft.

Jezus Christus is de enige weg tot de Vader en het eeuwige leven. Niets en niemand kan deze plaats innemen of vervangen.

Het is Jezus Christus die ons oproept om zijn Koninkrijk openbaar te maken aan Hoogvliet e.o, Rotterdam, Nederland en de gehele wereld.

Wij streven naar eenheid, omdat God de Vader, Jezus zijn zoon en de heilige Geest één zijn. Dit is het gebed dat Jezus Christus bad tot de Vader.

De Bijbel is onze ondergrond, van waaruit wij lezen en onderwijzen.

De Bijbel is het geopenbaarde woord van de levende God.

En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 

1 Korintiërs 13:13