Visie en doel van “PG De Edele Olijfboom" in Hoogvliet

Wie en wat willen we zijn; 

We willen de wereld bereiken met de boodschap van het Koninkrijk van God.

We hebben een visie voor verdraagzaamheid, hulp en onderwijs voor Hoogvliet en  omstreken, maar ook voor de wereld.

 

Onze visie; 

Onze visie is om een gemeente te zijn naar Zijn wil en zoals Hij het van de beginne bedoeld heeft, dat Zijn gemeente geloof in de praktijk brengt.

dit houdt in dat we ons willen uitstrekken naar de mensen die verloren dreigen te gaan, omdat zij God niet kennen en Zijn wil niet doen.

We willen hulp bieden daar waar dat mogelijk is, op praktisch- en geestelijk gebied, zoals we dit ook kunnen vinden in het boek Handelingen in de Bijbel.

Wij geloven dat God niet veranderd is en Hij zijn zegen verbind aan hen die in Hem geloven.

Daarnaast is onze visie gebaseerd op Romeinen 11:24. Daarom dragen wij ook onze naam, omdat wij geloven dat dit de wil is van God.

Hij heeft ons deze naam op ons hart gelegd en dit willen wij dan ook uitdragen naar de werled om ons heen.

 

We geloven in God de Vader, Jezus Christus, Zijn enig geboren zoon en de Heilige Geest. 

Gebed is de adem van de gemeente en dit voeren we uit in de praktijk door veel met en voor elkaar te bidden.                    

We willen transparant, open en eerlijk zijn. Naar elkaar en naar de mensen om ons heen.

We hebben de Bijbel als getuigenis en grondslag en nemen het serieus en letterlijk. Jezus is de rots en de hoeksteen waarop we bouwen. 

Wij strekken ons uit naar de gaven en werkingen van de Heilige Geest en brengen dit in de praktijk.

Het onderwijzen, trainen en coachen van onze leden en bezoekers. Dit leidt tot groei en eenheid.

 

Wij stimuleren iedereen om zijn/ haar doel in Jezus Christus te vinden. En daardoor dienstbaar te zijn in en voor Zijn gemeente, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Het uitdragen van het Koninkrijk van Jezus Christus aan iedereen in onze omgeving, als gemeente en persoonlijk.

Wij willen transparant en open zijn, naar zowel onze leden en bezoekers.